Toplantı ve Etkinlikler

BARO MECLİSİ GENEL KURUL TUTANAĞI

11.06.2018 tarihinde, saat 14:00’da Baro İdari Binası Av. Umut Gümüş Konferans salonunda Genel Kurul Toplantısı yapılmasına geçildi.

 Açılış konuşması yapıldı. Hazirun cetveli incelendi ve Genel Kurul Toplantı yeter sayısının sağladığı için toplantının yapılmasına karar verildi.

 Kocaeli Barosu Başkanı tarafından  açılış konuşması yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu.

 Divan Başkanı ve iki Divan başkanı yardımcısı ile iki üyeden oluşan divan organı seçimine geçildi.

 Divan Başkanı olarak Av.Fahri Örengül,

  Divan Başkan Vekili olarak  Av.Necla Acar,

  Divan Başkan Vekili olarak Av.Tuğçe Congara,

  Divan Üyesi olarak Av.Çağla Arslan Bozkuş,

  Divan Üyesi olarak Av. Tamer Ejderoğlu’nun

Genel Kurula katılan üyelerin oybirliği ile seçilmesine karar verildi.

Divan gündemi oylandı ve gündem Genel Kurula katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

Gündem gereği Avukatlık mesleğinin sorunları hakkında Av. İlter Yılmaz söz aldı:

Baro meclisinin bu olağanüstü dönemde toplantıya çağırılmayarak görevinin gereğini yapmadığını belirtti. Kendi Baro Başkanlığı döneminde, CMK ücretlerinin ödenmediği ve bu problemin çözümüne ilişkin bir takım görüşmeler yaptığını, 4 Baro başkanı bir araya gelerek karar alındığı ve direniş eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Baro olarak CMK görevlendirmesi yapmayarak direniş eylemi gösterdiklerini ve sonuç aldıklarını söyledi. Bu yapılanlardan sonra Bakan ile görüşme sağlandığını, çözüm ile ilgili bir hazırlık dosyası sunduklarını ve bu görüşmeden sonra CMK ücretlerinin hemen akabinde ödendiğini, direnen bir baro istediğini ve sadece bildiri yayınlayan bir baro istemediği, avukatların hukuka saygının öncüsü olarak bu konuda gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.

Gündem gereği Avukatlık mesleğinin sorunları hakkında Av. Cumhur Arıkan söz aldı:

Av. Cumhur Arıkan Genel Kurulu selamladı. Baro meclisinin tavsiye niteliğinde kararlar aldığını belirtti. Bunun yanında alınan kararlar tavsiye niteliğinde olsa da kurulun yapısı gereği dikkate alınacak kararlar olduğunu söyledi. Yönetime Baro meclisini bir araya getirdiği için teşekkür etti. Baro Meclisinin düzenli olarak toplanıp; usulüne uygun karar alınması için çaba sarf edeceğini belirtti. Arabuluculuk mesleğinin avukatlık mesleği ile uyuşmadığını, alternatif olarak geç de olsa Av.K.m35/A’da düzenlenen uzlaşmacı avukatlık ön plana çıkartılmaya çalışıldı, lakin geç kalındı. Av.K.m35/A’dadüzenen uzlaşmacı avukatlık kurumunun daha etkin hale getirilmesi için yönetmelik değişikliğin yapılması gerektiğini belirtti. Bu şartlar altında arabuluculuk sürecinden daha zor bir süreç olduğunu söyledi. Olağanüstü halin kaldırılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulması ve mesleğin genel sorunlarının çözümü noktasında iş ve işlemler yapılması gerektiğini belirtti. 

Gündem gereği Avukatlık mesleğinin sorunları hakkında konuşma yapmak için Av. Necla Acar söz aldı.

Genel Kurulu selamlayan Av.Necla ACAR, avukatlara duruşmalarda figüranlık yaptırıldığını ve avukatlık mesleğinin kasıtlı olarak dejenere edildiğini belirtti. Avukatlık mesleğine karşı seviyenin özellikle Hukuk Mahkemelerinde düşmüş olduğunu belirtti. Baro Meclisinin daha işlevli hale gelmesi için tüm geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinin Baro Meclisi üyesi olması gerektiği kanaatinde olduğunu belirtti ve değiştirilen bu yönerge ile tekrar meclisin işlevsiz hale geldiğini söyledi.

Baro Başkanı Av.Sertif Gökçe söz aldı.

Genel Kurulu selamlayan Baro Başkanı Av.Sertif GÖKÇE, Baro Meclisinin yeni yönerge ile daha hızlı karar alabileceğini düşündüğünü belirtti. Yeni baro yönetimi, gerek gördüğü takdirde ve ihtiyaç halinde bu yönergeyi değiştirebilir dedi.Av.İlter Yılmaz’ın konuşmasına da atıf yaparak; CMK ücretlerinin geç ödenmesine tepki gösteren ekipte yer aldıklarını ve bu nedenle arkadaşlarımız ile yargılandıklarını söyledi.Anayasa değişikliği ile ilgili Türkiye’de ilk toplantı yapan Baroolduğumuzu, 2 defa bu konu ile ilgili Marmara ve Ege Baro Başkanları toplantısı yaptıklarını, bildiriler yayınladıklarını, ayrıca iki eğitim, basın açıklamaları, röportajlar ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını, basına da görüşlerimizi bildirdiğini, tüm STK ve Kocaeli Halkını davet ettiğimiz çalışmalar yaptıklarını söyledi. “Baro olarak tüm etkinliklere katılıp hiçbir zaman geri durmayarak, her şeyin öncüsü olmaya çalıştık. Baro olarak tarafsız olmadığımı ve Hukuktan yana olduğumuzu bildirdik. Baro çok büyüdü ve gelişti. Ayrıca en çok panel ve eğitim veren bir baro olduk. Elimizden geldiğince avukatların eğitime katkı sağlamaya ve eylem yapmaya çalışıyoruz”, dedi.

 Meclis divan Başkanı Av.Fahri Örengül söz alarak; Kocaeli barosunun  hukuk devleti,insan hakları,adalet,demokrasi  anlamında her zaman partiler üstü etkinlik gösteren bir baro olduğunu,giderek hukuk Fakültelerinin çoğaldığını,fakültelerde ciddi eğitim eksikliklerinin bulunduğunu,savunmanın ve adaletin sorunlarının giderek ,çoğalarak arttığını,bu sorunların çözümünde Kocaeli Barosu Meclisi önemli bir konumda olup; bu görevi keyif ve özenle yerine getireceklerini ifade etti.

Başka bir konuşan olmadığı için Genel kurul toplantısına son verildi.11.06.2018

Divan Başkanı

Av.Fahri ÖRENGÜL

Divan Başkan Vekili

Av.Necla ACAR

Divan Başkan Vekili

Av.Tuğçe CONGARA

Divan Üyesi

Av.Çağla ARSLAN BOZKUŞ

Divan Üyesi

Av.Tamer EJDEROĞLU