KOCAELİ BAROSU CMK İÇ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA.

10.09.2020 - 309
KOCAELİ BAROSU CMK İÇ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA.

“(4) (Ek fıkra Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 02.09.2020 tarihli kararı ile; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep ve benzeri nedenlerle yüz yüze yapılması gereken CMK eğitimleri geçici süreliğine elektronik uzaktan bağlantı yoluyla yapılır. Eğitim o günün koşullarındaki en uygun uzaktan eğitim aracı ile yapılır ve o dönemdeki iletişim vasıtaları ile katılımcılara duyurulur. Sertifika için tüm derslere katılım zorunludur ancak, bağlantı problemleri, programdan kaynaklı vb. sorunlardan dolayı derse tam katılımın sağlanamaması halinde CMK Kurulunun onayı ile derslerin %70’ini tamamlayan katılımcıya sertifika verilebilir. Bu şekilde verilecek sertifikalar geçici sertifikalar olarak kabul edilir. Pandemi şartlarının ortadan kalkması halinde yapılacak ilk eğitime katılım ile sertifika kalıcı eğitim sertifikası haline dönüşür. Uzaktan eğitimin üzerinden bir (1) yıl geçmesine rağmen yukarıda belirlenen yüz yüze eğitim şartlarının oluşmaması halinde eğitim belgesi kalıcı hale dönüşür. Uzaktan eğitim ile alınan sertifikanın ilk yüz yüze eğitim ile kalıcı hale gelebilmesi için yetki yönetim kurulundadır. ”  maddesi eklenmiştir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.