KOCAELİ BAROSU 36.OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

09.11.2020 - 125
KOCAELİ BAROSU 36.OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

KOCAELİ BAROSU 36.OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 82.Maddesi gereğince Baro Genel Kurulu' nun 3-4 Ekim 2020 (Çoğunluğu sağlanamaması halinde 10-11 Ekim 2020) tarihlerinde yapılmasına karar verilmiş ise de; İçişleri Bakanlığı, YSK, Kocaeli Valiliği, İzmit İlçe Seçim Kurulu kararlarıyla toplantının Aralık ayına kadar yapılamayacağına karar verilmiş ve Genel Kurul ertelenmiştir.

Bu nedenle, Avukatlık Kanunu gereğince, pandemi nedeniyle ertelemenin kalktığı  1 Aralık 2020 tarihi sonrasına denk gelen ilk haftasonunda Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre ;

 “Kocaeli Barosu Olağan Genel Kurulu” ilk toplantısının aşağıda belirtilen gündemle 05 Aralık 2020 Cumartesi günü 09.00-17.30 saatleri arasında Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu' nda, Baro Başkanlığı ile yetkili organların seçiminin 06 Aralık 2020 Pazar günü saat:09.00'da; Kocaeli Adliye Binası’nda yapılmasına,

İlk toplantı tarihlerinde Avukatlık Kanunu' nun 87.maddesi gereğince mevcudumuzun yarısından bir fazlasını teşkil eden üyelerin katılımının temin edilememesi halinde Genel Kurul ikinci toplantının nisap aranmaksızın, 12 Aralık 2020 Cumartesi ve 13 Aralık 2020 Pazar günleri aynı yer ve aynı saatlerde yapılmasına, Genel Kurul Gündeminin Baro çevresi, Adalet Dairelerinde ve Baro ilan tahtasında duyurulmasına, Genel Kurul Gündeminin aşağıda belirtildiği gibi belirlenmesine karar verilmiştir.  

BİRİNCİ GÜN

GÜNDEM

1- Yoklama ve Baro Başkanının Genel Kurul Toplantısını açışı

2- Bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki üyeden kurulu Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Baro Başkanının konuşması

5- 20 ve 30 yılını dolduran meslektaşlarımız için plaket töreni

6- Konukların konuşması

7- 2018 – 2020 yılı Baro Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,

8- 2018 – 2020yılı Gelir – Gider ve Hesap Raporlarının Okunması

9- Baro Denetleme Kurulu raporunun okunması

10- Baro Yönetim Kurulunun aklanması

11- Gelecek döneme ait baro bütçe tasarısının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması

12- Baro giriş aidatı ve baro keseneklerinin belirlenmesi

13-Genç Ofis Yönergesi’nin kabulü

14-Adli Yardım Yönergesi’nin kabulü

15-CMK Yönergesi’nin kabulü

16- Baro Başkanlığı ve Baro Organlarına adaylık başvurularının kabulü

17- Başkan adayların konuşması.

18- Dilek ve temenniler

19- Kapanış

 

İKİNCİ GÜN

 

BARO BAŞKANLIĞI VE YETKİLİ ORGANLARIN SEÇİMLERİ                    :

1- BARO BAŞKANI seçimi

2-BARO YÖNETİM KURULU üyeliği için 10 asil, 10 yedek üye seçimi (en çok oy alan 10 asil üye, onu izleyen 10 yedek üye olarak seçilir)

3-BARO DİSİPLİN KURULU üyeliği için 5 asil, 3 yedek üyenin seçimi (en çok oy alan 5 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek olarak seçilir)

4-BARO DENETLEME KURULU üyeliği için 3 asil, 3 yedek üye seçimi (en çok oy alan 3 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek olarak seçilir)

5-TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELİĞİ’ ne 3 asil 3 yedek delege seçimi (en çok oy alan 3 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek delege olarak seçilir)

 

Seçimde,  Baro Başkan adayları için ayrı basılı oy pusulası ve diğer organlar için ayrı basılı oy pusulası kullanılır.

 

Oy pusulaları Divan tarafından bastırılarak Seçim Kurulu' na teslim edilir. 

 

Seçim Kurulu tarafından mühürlenen zarflar, oy kullanımı için seçmenlere verilir.