CMK BÖLGE DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

15.01.2024 - 3498
CMK BÖLGE DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
Kocaeli Barosu CMK Uygulaması Hakkında İç Yönetmelik’in 13. maddesinde yer alan düzenlemeye istinaden bölge değişikliği talebinde bulunacak meslektaşlarımızın mernis adresini gösteren belge veya işyeri adresine dair belge ile birlikte ekte yer alan formu ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak CMK Servisine iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.