ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ “KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE VE GELİNCİK MERKEZİ” KISA FİLM YARIŞMASI

27.03.2024 - 1072
ANKARA BAROSU  GELİNCİK MERKEZİ  “KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE VE GELİNCİK MERKEZİ”  KISA FİLM YARIŞMASI

ANKARA BAROSU

GELİNCİK MERKEZİ

“KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE VE GELİNCİK MERKEZİ”

KISA FİLM YARIŞMASI

 

Ankara Barosu Gelincik Merkezi; Ankara Barosu tarafından 2 Nisan 2011 yılında kurulmuştur. Merkezimiz fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerin uğradıkları şiddet ile ilgili olarak hukuki ve psikolojik destek sağlamatadır. Gelincik Merkezi’ne Acil Şiddet Kriz Birimi olarak Türkiye’nin her yerinden 444 43 06 nolu telefondan 7 gün 24 saat ulaşılabilmektedir. 

Bugüne kadar onbinlerce kadına yüzyüze hukuki destek vermiş ve ülkenin dört bir yanındaki yüzbinlerce kadına ise telefon üzerinden de olsa yalnız olmadıklarını hisssettirmiş, “umuda uzanan el” olmuş Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin 13.Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Gelincik Merkezi” konulu Kısa Film Yarışmasına ilişkin şartlar ve kurallar aşağıda belirtilmektedir.

 

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ    :

1- Başvurular 01.03.2024 - 30.04.2024 tarihleri arasında kabul edilecektir.

2- Katılımcılar, eserlerini [email protected] adresine aşağıda sayılan şartlar dahilinde istenen belgeleri ekleyerek mail yolu ile iletecektir.

3-  Belirtilen tarih ve başvuru şekli dışında yapılan başvuralar geçersiz sayılacaktır.

 

YARIŞMA KONULARI                :

Yarışmaya katılacak olan kısa film, aşağıda belirtilen başlıklardan bir veya daha fazlasını konu alabilir; 

Kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal baskı ve şiddet döngüsü ile mücadele ve Gelincik Merkezinin rolünü anlatan filmler.

 

YARIŞMANIN AMACI                 :

Yarışmanın amacı, katılımcıların görsel anlatının gücünü kullanarak kadınların maruz kaldığı şiddet ve toplumsal baskıyı anlatarak toplumsal farkındalık yaratmaları ve 13 yıldır şiddetle mücadele eden Gelincik Merkezi’nin önemini vurgulamalarını sağlayarak daha fazla kadına destek verilebilmek için Gelincik Merkez’inin bilinirliğini artırmaktır.

 

BAŞVURU KURALLARI  :

1- Yarışmaya tüm barolardan stajyer avukatlar ile Türkiye’de bulunan hukuk fakültelerinin öğrencileri, tüm iletişim fakülteleri ve güzel sanatlar fakülteleri öğrencileri katılabilir.

2-  Her katılımcı, yarışmaya bir kısa film ile katılabilir.

3- Yarışmanın dili Türkçedir. Filmler yabancı dille seslendirilmiş ise Türkçe altyazı zorunludur.

4- Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, başvurudaki koşulların temin edilmesinden bildirilen “Ekip Sözcüsü” sorumludur.

5-   Kısa film, cep telefonu dahil her türlü ekipmanla çekilebilir.

6-  Kısa filmde oyuncu sayısına dair sınırlama olmayıp, bu husus katılımcı takdirindedir.

 

KISA FİLM KURALLARI :

1-Yarışmaya katılacak filmlerin süresi en az 60 saniye en fazla 240 saniye olmalıdır. Süre aşımı, jüri heyetince puan kırılması ya da diskalifiye nedeni sayılabilir.

2-Kısa filmin konusu yukarıda belirtilen konulardan bir veya daha fazlasını içerebilir. Yaratıcılığın sınırlanmaması açısından yarışmaya katılımda hangi konuların seçildiğinin belirtilmesi istenmemektedir.

3-Kısa filmin hangi türde (dram, komedi, bilim kurgu, romantik vs) çekileceği katılımcı takdirindedir.

4-İç mekân- dış mekân çekimi, aksesuar kullanımı gibi hususlar tamamen katılımcıların yaratıcılığı ve takdirindedir.

5- Kısa filmler kurgusal, belgesel veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.

6- Başvuru yapılırken; özgeçmiş, senaryo özeti (sinopsis) ve yönetmenin seçeceği film karesi veya film afişi başvuru formuyla iletilmek zorundadır.  Filmler yukarıda belirtilen mail adresine “we-transfer”, “vimeo” veya herhangi bir bulut transfer yöntemi ile iletilebilir. Ancak iletilen eserin Gelincik Merkezi tarafından sürekli olarak erişilebilmesinin sorumluluğu katılımcıya aittir.

7- Katılımcılar beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, başvuru sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.

8- Katılımcı filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilen filmlerdeki özgün olmayan ve/veya alıntı-çalıntı metin, görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konu ve cezai sorumluluk film sahibinin sorumluluğundadır.

9- Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. - 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını haiz olduğunu ve yarışmaya katıldığı yapıtın ödül kazanması halinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. - 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın Ankara Barosu’na devrettiğini, Ankara Barosu’nun söz konusu eserleri sergilemek, arşivinde tutmak, basılı şekilde veya internet ortamında, yerel ve ulusal medya kanallarında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde bedelsiz olarak kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.

10- Kısa filmde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde sesi, görüntüsü veya herhangi bir kişisel verisi yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince aydınlatmanın yapılması ve/veya açık rızalarının alınmasına, işlenmesine ve Gelincik Merkezi’ne aktarılmasına ilişkin her türlü yükümlülük film sahibine aittir.

 

PUANLAMA ve JÜRİ HEYETİ    :

1-Başvurunun sona ermesinden bir hafta içinde, Ankara Barosu Gelincik Merkezi tarafından oluşturulacak jüri heyetine teslim edilecektir.

2-Jüri heyeti, Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin önerisi ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu onayı ile 9 kişiden oluşturulacaktır.

3-Jüri heyetince her filme 10 üzerinden puan verilecektir. Yarışmacıların puanı her bir jüri üyesince verilen puanların aritmetik ortalamasınca alınacaktır.

4-Puanlama sürecinin tamamlanmasından sonra, düzenlenecek törende dereceye giren ilk 3 katılımcının sonuçları ilan edilecek ve ilk 3’e giren filmler gösterilecektir.

5-İlk üçe giren eser sahiplerine birincilik ödülü 25.000 TL, ikincilik ödülü 15.000 TL ve üçüncülük ödülü olarak 10.000 TL verilecektir. Ayrıca ödül alan katılımcıların eserlerinin kamu spotu olarak yayınlanması için gerekli girişimler Ankara Barosu tarafından yapılacaktır.

 

JÜRİ HEYETİ                                             :

Armağan Çağlayan

Televizyon yapımcısı

 

Şebnem Sönmez

Sinema oyuncusu

 

Deniz Çakır

Oyuncu

 

Burçe Bahadır

Yazar / Yönetmen

 

Aysun Akyüz

Yönetmen

 

Deniz Koloş

Yönetmen

 

Ezgi Özcan

Senaryo Yazarı

 

Selcan Özgür

Yazar / Senarist

 

Tolga Bare

 

Oyuncu

 

Katılım ve Başvuru Formuna Buradan Ulaşabilirsiniz.