Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Bilgilendirmesi

 

CMK KAPSAMINDA MÜDAFİ VE VEKİL OLARAK GÖREV ALAN MESLEKTAŞLARIMIZIN SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEMELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
 
 
Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında zorunlu müdafi/vekil olarak görev yapan meslektaşlarımızın CMK gereği yapılan görevlendirmelerine ait ödemelerinde serbest meslek makbuzlarını düzenledikleri esnada aşağıda belirttiğimiz hususlara dikkat etmeleri rica olunur.
 
Meslektaşlarımızın kullanmakta oldukları e-SMM portalı üzerinden OCAS sisteminden çıkarılacak olan ödeme listesindeki tutarlar esas alınarak makbuz tutarlarını girmeleri gerekmektedir.
 
OCAS sisteminde ödeme listesinde yansıyan ve serbest meslek makbuzu düzenlenirken esas alınacak brüt tutar (KDV ve stopaj dahil ) girmiş olduğunuz görevin karşılığında; o yıl ki  CMK ücret tarifesine göre ödenmesi gereken meblağdır.  (Talimat dosyaları için bu tutar tarifede belirtilen tutarın ½ si olacaktır)
 
Serbest meslek makbuzunda KDV oranı Çocuk Mahkemeleri’nde ifa edilen görevler için %10, diğer görevlendirmeler için %20 olarak seçilmelidir. (Çocuk Mahkemelerinde takip edilen işlere ilişkin KDV oranındaki farklılıktan dolayı bu görevlere ilişkin makbuzların ayrı düzenlenmesi gerekmektedir)
 
 
Alıcı bilgisi kısmına ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının (soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığının ) vergi dairesi ve vergi numarası girilmelidir.
 
01 Mart 2024 tarihinden itibaren, KDV dâhil 6.900.00-TL’yi aşan hizmetler üzerinden KDV tevkifatı yapılması gerektiğinden; tahakkuk eden miktarın (Brüt ücret+KDV) 6.900 TL üzerinde olması halinde makbuzların 5/10 oranında tevkifatlı olarak kesilmesi zorunludur. 
 
Ücret toplamı 6.900 TL ve üstü olan durumlarda makbuz türü “tevkifat” seçilerek tevkifat oranı %50 olarak girilmelidir.
 
Ücret toplamı 6.900 TL altı olan ödeme taleplerinde makbuz türü “satış” olarak seçilmeli ve makbuz tevkifatsız olarak düzenlenmelidir.
 
Makbuz için tüm işlemler yapıldıktan sonra kullanılan e-SMM portalı üzerinden son olarak elektronik imzalı olarak GİB’e gönderilmeli, onaylanmalıdır. Makbuz belge numarası aldıktan sonra makbuz kesme işlemi tamamlanmış olacaktır.
 
BÖLGE VERGİ DAİRELERİ  VERGİ NO
     
GÖLCÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖLCÜK VERGİ DAİRESİ 40 70 22 83 40
     
KÖRFEZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KÖRFEZ VERGİ DAİRESİ 58 60 23 65 37
     
KARAMÜRSEL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARAMÜRSEL VERGİ DAİRESİ 51 80 32 38 79
     
GEBZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GEBZE İLYASBEY VERGİ DAİRESİ 38 90 43 14 69
     
KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOCAELİ ALEMDAR VERGİ DAİRESİ 56 50 46 23 27
     
KANDIRA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KANDIRA VERGİ DAİRESİ 49 60 24 75 08