OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA

14.09.2023 - 2272
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA

Aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere AVUKATLIK YASASI'nın 83. ve 84. maddeleri gereğince KOCAELİ BAROSU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU' nun Yönetim Kurulumuzca toplantıya çağırılmasına,

1136 sayılı AVUKATLIK YASASI'nın 87.maddesi gereğince;

"Kocaeli Barosu Olağanüstü Genel Kurulu" ilk toplantısının aşağıda belirtilen gündemle 14 Ekim 2023 Cumartesi 09.00-17.30 saatleri arasında Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu' nda, yapılmasına,

İlk toplantı tarihinde Avukatlık Yasası' nın 87.maddesi gereğince mevcudumuzun yarısından bir fazlasını teşkil eden üyelerin katılımının temin edilememesi halinde ise Olağanüstü Genel Kurul ikinci toplantının mevcudumuzun 1/10’un katılımı ile 21 Ekim 2023 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin Baro çevresi, Adalet Dairelerinde ve Baro ilan tahtasında duyurulmasına  katılanların  oybirliğiyle karar verilmiştir.   

 

GÜNDEM

1-Yoklama ve Baro Başkanının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını açışı.

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3-Bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki üyeden kurulu Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi

4-Baro Başkanının konuşması.

5-2022 – 2023 yılı Gelir – Gider ve Hesap Raporlarının okunması ve Mali Durum hakkında bilgilendirme yapılması.

6- Nakilden kaynaklı baro giriş aidatının ve baro giriş aidatının belirlenmesi.

7-1136 Avukatlık Kanunu’nun baro keseneği başlıklı “05.04.2023 tarihli 7445 Sayılı İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. Maddesiyle değişik 65. Maddesine” göre 5 yıla kadar kıdemi olan meslektaşlarımızın  aidat ödemekten muaf tutulması ve TBB keseneğinin bu muafiyet kapsamında yer almaması nedeniyle TBB keseneği ve baro keseneğinin ayrı ayrı olarak belirlenmesi.

8-2024 yılı baro keseneğinin günün ekonomik koşullarına göre güncellenmesi

9-Dilek ve temenniler

10-Kapanış