KOCAELİ
BAROSU
Gezinti Bağlantılarını Atla
 
 
  
 
OcakŞubatMart
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
BARO MECLİSİ YÖNERGESİ
Tarih: 31.12.2009 23:00:00 | Okunma Sayısı: 5333 | | |
 
 KOCAELİ BAROSU "BARO MECLİSİ" YÖNERGESİ
KURULUŞ:
Madde 1- Kocaeli Barosu “Baro Meclisi”Yönergesi, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 02.05.2001 tarih ve 4667 sayılı yasa ile değişik 95/15. maddesi uyarınca Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Yönerge ile ; Kocaeli Barosu “Baro Meclisi” adı altında, Kocaeli Barosu yapısı içinde, bu yönerge hükümleri kapsamında yönetsel özerkliğe sahip bir danışma kurulu oluşturulmuştur.

AMAÇ:
Madde 2-
Meslek ve yargı sorunlarının çözümünde, mesleki saygınlık ve dayanışmayı sağlamada, avukatların çeşitli istek, öneri ve eleştiri ve birikimlerini önermede, demokratik, katılımcı bir oluşumu sağlamayı amaçlar.

BARO MECLİSİ’NİN ORGANLARI :
Madde 3- Baro Meclisi’nin organları:

a) Meclis Genel Kurulu,
b) Melis Başkanlık Divanı’dır.


GENEL KURUL :
Madde 4- Genel Kurul’un oluşumu:

Baro Meclisi Genel Kurulu; Baro Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı, TBB delegeleri, önceki dönem Baro Başkanları, Baro Yönetim Kurul Üyeleri ve TBB delegelerinden oluşur.  
Madde 5- Genel Kurulun Görevleri:
Baro Meclisi Genel Kurulu’nun Görevleri,

a) Baro Meclisi Başkanlık Divanı’nın seçmek ve azalma olursa tamamlamak.
b) Gündemindeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,
c) Baro Yönetim Kurulu’nun istemiyle gündeme alınan konular hakkında görüş oluşturup tavsiye kararı almak,
d) Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istediği konunun gündeme alınmasına karar vermek,
e) Bu yönergede gerekli gördüğü değişiklikler için tavsiye kararı almak,
Madde 6- Genel Kurul’un Toplantıları:
a) Olağan Toplantı:
Baro Genel Kurulu’nu takiben Baro Meclisi Başkanının çağrısı üzerine Aralık ayının ilk haftasında toplanır. Takip eden toplantılar en geç üç ayda bir yapılır. 
b) Olağanüstü Toplantılar:
Baro Başkanı veya Baro Meclisi Başkanı gerekli gördükleri hallerde Baro Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca üyelerin 1/4 nin yazılı talebi ile Meclis Başkanınca olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Madde 7- Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:
Baro Meclisi Genel Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile
karar verir.Toplantı yeter sayısı toplam meclis üye sayısının 1/4 den az olamaz.

Madde 8- Kararların Niteliği:
Baro Meclisi Genel Kurul kararları tavsiye niteliğindedir.

BAŞKANLIK DİVANI:
Madde 9- Baro Meclisi Başkanlık Divanı’nın oluşumu:
Baro Meclisi Genel Kurulu’nun ilk toplantısında üyeleri arasından seçeceği bir başkan, iki başkan vekili ve iki divan üyesinden oluşur. Mevcut yönetim Başkanlık Divanında görev alamaz. 
.
Madde 10- Başkanlık Divanı Süresi :
Olağan Toplantı hükümleri esasları içinde görev süresi 1 yıldır. Aynı kişiler
yeniden seçilebilir.

Madde 11- Başkanlık Divanı’nın Çalışma Yeri:
Baro Yönetimince, Baro Meclisi Başkanlık Divanının çalışabilmesi için uygun bir yer tahsis edilir.

Madde 12- Giderlerin Karşılanması:

Baro Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro Yönetimince
karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tabii olduğu esaslar uygulanır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 13- Kocaeli Barosu Baro Meclisi yönergesi 15/03/2006 tarih ve .................... sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Madde 14- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Yasası ile Avukatlık Yasası Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE:
Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihi ve takip eden 1 ay içinde Kocaeli Barosu Meclisi üyeleri, Baro Yönetim Kurulu’nun belirlediği yer,gün, ve saatte Baro Meclisi Başkanlık Divanı’nı seçmek ve gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere Kocaeli Barosu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Bu Meclis ve Başkanlık Divanının görev süresi Ekim 2006 ayında yapılacak olan Baro Genel Kurulundan sonra 6. maddeye göre toplanacak ilk Meclis toplantısına kadar devam eder.

18.02.2018 Pazar