BARO MECLİSİ YÖNERGESİ
Tarih: 31.12.2009 23:00:00| Okunma Sayısı: 7221

KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI

BARO MECLİSİ YÖNERGESİ

 

KURULUŞ:

Madde 1-

 

Kocaeli Barosu “Baro Meclisi” Yönergesi, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 02.05.2001 tarih ve 4667 sayılı yasa ile değişik 95/15. maddesi uyarınca Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

 

Yönerge ile ; Kocaeli Barosu “Baro Meclisi” adı altında, Kocaeli Barosu yapısı içinde, bu yönerge hükümleri kapsamında yönetsel özerkliğe sahip bir danışma kurulu oluşturulmuştur.

 

AMAÇ:

Madde 2-

 

Meslek ve yargı sorunlarının, bu bağlamda hukukun üstünlüğüne ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde, mesleki saygınlık ve dayanışmayı sağlamada, ülke ve kentin sorunlarının tartışılması ve çözümünde katılımcılığı artırmakta, Kocaeli Barosu çalışmalarına ve mesleğin gelişmesine katkı ve öneride bulanarak yönetişimi sağlamada, avukatların çeşitli istek, eleştiri ve birikimlerini aktarmalarında, demokratik, katılımcı bir oluşumu sağlamayı amaçlar.

 

BARO MECLİSİNİN ORGANLARI:

Madde 3-

 

Baro Meclisinin organları, Baro Meclisi Genel Kurulu ve Baro Meclisi Başkanlık Divanıdır. Baronun olağan genel kurulunun yapıldığı tarihte, baro meclisi organlarında görev yapan avukatların bu görevleri sona erer. 

 

BARO MECLİSİ GENEL KURULU:

Madde 4-

 

Baro Meclisi Genel Kurulu;

 

 1. Baro Başkanı, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve TBB Delegeleri,
 2. Önceki dönemlerde görev yapan Baro Başkanları,
 3. Genç Avukatlar Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri,
 4. Baro bünyesinde çalışan merkez ve komisyonların başkanları,
 5. İlçelerdeki baro temsilcileri,
 6. Stajyer avukatların başkanı ve kendi aralarından seçecekleri iki temsilciden oluşur.

 

BARO MECLİSİ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 5-

 

Baro Meclisi Genel Kurulunun Görevleri;

 

 1. Baro Meclisi Başkanlık Divanını seçmek ve azalma olursa tamamlamak,
 2. Gündemindeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,
 3. Baro Yönetim Kurulunun istemiyle gündeme alınan konular hakkında görüş oluşturup tavsiye kararı almak,
 4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesi istenen konunun gündeme alınmasına karar vermek,
 5. Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını değerlendirerek öneride bulunmak,
 6. Komisyon ve merkezlerin çalışmalarını değerlendirerek önerilerde bulunmak,
 7. Mesleğin gelişmesine, hukukun üstünlüğünün ve adil yargılamanın sağlanmasına yönelik görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak,
 8. Bu yönergede gerekli gördüğü değişiklikler için tavsiye kararı almak,
 9. Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere, gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma kurulları oluşturmaktır.

 

BARO MECLİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANMASI

Madde 6-

 

a) Olağan Toplantı:

Baro Genel Kurulu’nu takiben Baro Meclisi Başkanının çağrısı üzerine Ocak ayının ikinci haftasında toplanır. Takip eden toplantılar her yıl Ocak ayının ikinci haftasında yapılır.

 

b) Olağanüstü Toplantılar:

Baro Başkanı veya Baro Meclisi Başkanı gerekli gördükleri hallerde Baro Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca Baro Meclisi Genel Kurulunun 1/4’ünün yazılı talebi ile Meclis Başkanınca olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

 

c) Çağrı Usulü: Baro Meclis Başkanı toplantı günü, yerini, saatini ve gündemini en az 15 gün öncesinde Baro web sayfasında ve ilan panolarında yayınlar.  Meclis üyelerine ayrıca yazılı veya elektronik iletişim yolu ile bildirim yapılır.

 

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:

Madde 7-

 

Baro Meclisi Genel Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile karar verir. Toplantı yeter sayısı toplam meclis üye sayısının 1/4 den az olamaz.

 

KARARLARIN NİTELİĞİ:

Madde 8-

 

Baro Meclisi Genel Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

 

BARO MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANIN OLUŞUMU

Madde 9-

 

Baro Meclisi Başkanlık Divan, Baro Meclisi Genel Kurulu’nun ilk toplantısında üyeleri arasından seçeceği bir başkan, iki başkan vekili ve iki divan üyesinden oluşur.

 

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ

Madde 10-

 

Başkanlık Divanının görevleri;

 1. Baro Meclisi Genel Kurulunu yılda bir toplamak, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak,
 2. Baro Meclisi Genel Kurul kararları ile ilgili gelişmeler ve yapılan diğer çalışmalar hakkında Baro Meclisi Genel Kuruluna bilgi sunmak,
 3. Baro Meclisi çalışmaları hakkında Baro Başkanlığı aracılığıyla baro mensuplarını bilgilendirmek,
 4. Baro Meclisi Genel Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak,
 5. Görevin gerektirmesi halinde geçici alt çalışma grupları oluşturmak,
 6. Gerekli kayıt ve belgeleri tutmaktır.

 

BAŞKANLIK DİVANI SÜRESİ

Madde 11-

Olağan Toplantı hükümleri esasları içinde görev süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde değişiklikle Başkanlık Divanına seçilenler kalan süreyi tamamlarlar. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

 

BAŞKANLIK DİVANI’NIN ÇALIŞMA YERİ:

Madde 12-

Baro Yönetimince, Baro Meclisi Başkanlık Divanının çalışabilmesi için uygun bir yer tahsis edilir.

 

GİDERLERİN KARŞILANMASI:

Madde 13-

Baro Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro bütçesinden karşılanır. Bu giderlerin tahakkukuna ve ödenmesine Baro Yönetim Kurulu  karar verir.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE

Madde 13-

 

15.03.2006 tarihli ve 11/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Yönerge işbu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde 14-

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Yasası ile Avukatlık Yasası Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde 15-

Kocaeli Barosu Baro Meclisi Yönergesi 23.05.2018 tarih ve 22/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek aynı gün yürürlüğe girmiştir.ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Aralık 2019><<
Aralık 2019
 PSÇPCCP
482526272829301
492345678
509101112131415
5116171819202122
5223242526272829
53303112345

14.12.2019
AV. BAHAR GÜLTEKİN CANDEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.